Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Директор
Четврток, 26 Апр 2018

Е-пошта Печати PDF

ДИРЕКТОР

Орган на раководење на јавното претпријатие е Директорот.
Директорот на јавното претпријатие го избира, Градоначалникот на Општина Центар, врз основа на јавен конкурс. Мандатот на директорот трае 4 години, со право на повторен избор.

в.д. директор на ЈП Паркинзи на Општина Центар -  Вангел Андрески