Банер
>>> Почетна » Информации од јавен карактер » Актуелности » Известување до корисниците на услугите на ЈП ПОЦ
Недела, 24 Мар 2019


Известување до корисниците на услугите на ЈП ПОЦ

Е-пошта Печати PDF

Почитувани,

Ве известуваме дека ЈП Паркинзи на Општина Центар, изврши ревизија на магетните картички кои се користат за влез на трите затворени паркинзи :

’’ Зелен Пазар ’’ , ’’ Трготекстил ’’ и ’’ Дом на градежници ’’ кои се во владение на ЈП Паркинзи на Општина Центар.
Од утврдената ревизија дојдено е до податоци дека блокирани се 152 картички и тоа:
1. ’’ Зелен Пазар ’’ – 15 картички
2. ’’ Трготекстил ’’ – 45 картички
3. ’’ Дом на градежници ’’ – 92 картички

Причините за блокираните картички се истечените договори и неподмирените обврски кон ЈП Паркинзи на Општина Ценар.

Воедно, Ве известуваме дека се блокирани сите универзални картички за кои ЈП ПОЦ нема евиденција.

Со почит,
ЈП Паркинзи на Општина Центар.