Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Организациона структура
Среда, 18 Окт 2017

Е-пошта Печати PDF

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

organogram

 

ДИРЕКТОР

САША БОГДАНОВИЌ

Орган на раководење на јавното претпријатие е Директорот.
Директорот на јавното претпријатие го избира, односно разрешува Градоначалникот на Општина Центар, врз основа на јавен конкурс.
Мандатот на директорот трае 4 години, со право на повторен избор
(Врати се на органограмот)


СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Раководител на одделение за правни работи
Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
(Врати се на органограмот)


СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА И ПАЈАК

Раководител на сектор за јавни паркиралишта и пајак
ЃОРЃЕ ДИМИТРИЈЕВИЌ
Раководител на одделение за јавни паркинзи
ИГОР Ј. СТОЈАНОВСКИ
Раководител на одделение за пајак служба
(Врати се на органограмот)


СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител на сектор за финансиски прашања
Раководител на одделение за сметководство и наплата

(Врати се на органограмот)

.