ЗОНА I

Печати

Во ЗОНА 1 се опфатени сервисните и станбените улици на кои може да се организираат постојани и привремени, улични јавни паркиралишта и паркиралишта во резидентни џебови, како и јавни паркиралишта од отворен или од затворен тип и тоа на следните улици: булевар „ Партизански Одреди“ (од бр.21 до бр.55), „Мирослав Крлежа“ (поранешно име „Ѓуро Ѓаковиќ“ од бул.Партизански Одреди до бул.Климент Охридски) , „Свети Кирил и Методиј“ (поранешно име Мито Хаџивасилев Јасмин во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Аутомакедонија), „Даме Груев“ (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Аутомакедонија), булевар Кочо Рацин (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Аутомакедонија), „11 Октомври“ (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Аутомакедонија), „Адам Мицкиевиќ“, „Алберт Швајцер“, „Антон Панов“, „Атанас Каратошо“, „Бел Камен “, „Бигла“, „Боро Петрушевски“, „Васил Ѓоргов“, „Васил Левски“, „Владимир Назор“, „Ѓорѓи Абаџиев“, „Елисие Поповски Марко“, „Загребска“, „Јордан Мијалков“ ( поранешно име Железничка), „Козара“, „Киро Гавриловски“, „Кумровец“, „Љубо Здравковски- Орлов“, „Митрополит Теодосиј Гологанов“( поранешно име Иво Лола Рибар од бр.26 до бр.64), „Народен Фронт“, „Славе Деловски“, „50-та Дивизија“,„Франклин Рузвелт“ ( од Васил Ѓоргов до булевар „Партизански Одреди“), „Шарски Одред“, „9-ти Мај“, „20-ти Октомври“, „Адолф Циборовски“ (поранешно име Мајка Тереза), „Аминта Трети“ (поранешно име „Ленинова“ од Клуб на Пратеници до бул.„Партизански Одреди“), „Апостол Гусларот“, „Борка Талевски“, „Васил Стефановски“, „Владимир Полежиновски“, „Дебарца ( од бр.1 до бр.36), „Диме Аницин“, „Златко Шнајдер“ „,Коле Неделковски“(од улицата „Киро Крстевски-Платник“до „Митрополит Теодосиј Гологанов“) , „Киро Крстевски-Платник“, „Коста Кирков“, „Коста Шахов“, „Костурски Херои“ (поранешно име „ 29 Ноември“ од „Митрополит Теодосиј Гологанов“ до булевар „Партизански Одреди), „Мирче Оровчанец“, „Никола Тримпаре“, „Петар Поп Арсов“, „Рајко Жинзифов“, „Роза Луксембург“, „Стефан Јакимов- Дедов“, бул. „Свети Климент Охридски“ ( поранешно име бул.ЈНА од бр.44 до бр.62) , „Франклин Рузвелт“( од Митрополит Теодосиј Гологанов до бул. Партизански Одреди), „Христо Смирненски“, „Шумадиска“ .

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ