Наскоро ќе отпочне со работа Секторот Дебар Маало

Печати

Во втората половина на месец Септември ќе отпочне со работа Секторот Дебар Маало.

Опфат на секторот се сервисните и станбените улици во Дебар Маало на потегот од ул.Франклин Рузвелт до бул.Климент Охридски и од бул.Партизански Одреди до бул.Илинден.

Проектот за уредување на паркирањето во дебар маало е врз однова на веќе утврден режим на сообраќај во оваа населба.