fbpx
preloder

ПРОПИСИ

Статут

Одлука за ослободување од надоместок

Правилник за отстранување и преместување

Правилник ПККГ

Одлука за организација и начин на наплата на јавните паркиралишта

Мобилна бизнис ПК

Поволности при семејни прослави

Посебни цени за големи корисници

Ценовник на услуги и надоместоци

Правилник за начинот и постапка за издавање на повластена паркинг карта

Правилник за користење на јавни паркиралишта

Барање за пристап и исправка на личните податоци

Одлука Судска Палата

Политика за заштита на личните податоци на корисниците на услугите и посетителите на веб страницата

Одлука за утврдување на новинарска мобилна карта

Одлука за утврдување на паркинг карта за тренери и спортисти

Политика на приватност – мобилна апликација

Услови на употреба мобилна апликација