preloder

ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ

ЈП ПОЦ согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации го определи: Ненад Ефремов.

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвил ЈП ПОЦ со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на ЈП ПОЦ или да го симнат ТУКА.

Граѓаните можат да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер на телефон: (02) 3212 488 и на следниот мејл n.efremov@poc.mk.

Финансиски план

Годишен финансиски извештај

Завршна сметка

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com