preloder

ПРОПИСИ

Статут

Одлука за организација и начин на наплата

Правилник за користење на јавните паркиралишта

Правилник за начинот и постапката за издавање на повластена паркинг карта

Правилник за отстранување и преместување

Ценовник на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта

Ценовник на услуги и надоместоци за отстранување и преместување на непрописно запрени и паркирани

Одлука за ослободување од надоместок

Политика за заштита на личните податоци на корисниците на услугите и посетителите на веб страницата

Политика на приватност – мобилна апликација

Услови на употреба мобилна апликација

Барање за пристап и исправка на личните податоци

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com