preloder

УПРАВЕН ОДБОР

Управен Одбор

За членови на Управниот одбор се именуваат претставници од редот на афирмирани познати стручни лица од областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. Времетрењето на мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години.

Претседател на Управен одбор:
Дарко Гиговски

Член на Управен одбор:
Дарко Атанасовски

Член на Управен одбор:
Тоше Јовановски

Член на Управен одбор:
Спасе Богоевски

Член на Управен одбор:
Зоран Никодинов

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com